Kontakt

Poul Erik Clausen
Forstander, Kontakt vedr. elevoptag

telefon: 2124 4065
Mette Navntoft
Viceforstander og Pædagogiskleder

telefon: 6162 0225
Lone Guldbæk Karlsen
Uddannelsesleder

telefon: 6163 8047
Annette Holst
Botræner og administration (Tlf: 8666 2230)
(Ma. 8.15-15.30 + Ons. 8.15-15.30 + To. 12.00-15.30)

telefon: 6163 8042
Jette Hauge
Botræner og UFL 8800

telefon: 6163 8049
Bent Lund Lauridsen
Jobkonsulent

telefon: 6163 8043
Hanne Dinesen
Jobkonsulent

telefon: 2545 4492
Ingrid Hornstrup
Kommunikationsmedarbejder

telefon: 6163 8044
Holger Nielsen
Faglærer, mark og værksted

telefon: 6162 3003
Leif Tolstrup
Faglærer, kvæg og praktikkontakt

telefon: 6162 0223
Brian Pedersen
Driftleder og faglærer kvæg

telefon: 6162 0227
Emma Jacobsen
Driftleder, og faglærer svin

telefon: 2678 2391
Kristian Berg Kildeholm
Botræner

telefon: 6163 8046
Trine Hammelsvang
Faglærer, heste

telefon: 6163 8045
Mette Helberg
Faglærer hestehold

telefon: 23 93 52 84
Gitte Rosenkilde Kristensen
Faglærer, anlægsgartner

telefon: 3064 9699
Aase Sloth
Faglærer, køkken

telefon: 2984 9647
Lise Caspersen
Faglærer, køkken

telefon: 2448 0292
John Hviid
Faglærer, værkstedsansvarlig

telefon: 2896 8787
Brian Holm Facius
Faglærer, metalværksted

telefon: 5070 3088
Peter Holm
Faglærer, metalværksted, pedel

Charlotte Clausen
Botræner og lærer

telefon: 6162 0226
Annette Madsen Glavind
Botræner

telefon: 2545 4485
Hanne Jensen
Botræner

telefon: 25 45 44 90
Kim Erfurt
Idrætspædagog, botræner og UFL 8800

telefon: 2463 1075
Jeppe Svane
IT - Systemadministrator

telefon: 2022 2770
Ole Lauritsen
IT medarbejder
( Mandag til Torsdag: 8.30 - 13.00)

telefon: 8111 8210
Anita Jensen
Medhjælper Heste

Bo Jacobsen
Medhjælper Have og Anlæg

Brian Villadsen
Medhjælper Have og Anlæg

Camilla Hansen
Medhjælper Heste

Kaspar Eriksen
Pedel

Margit Nielsen
Medhjælper Have og Anlæg

Tina Staunsbjerg
Medhjælper Grise