Ejendomsmedhjælper

Her servicerer og vedligeholder elever og faglærere i fællesskab skolens meget store bygningsmasse samt varmeanlæg med træpiller, halm og sol. Vi har et veludstyret træværksted og bruger moderne rengøringsteknikker.