Evalueringer

Havredal evaluerer eleven løbende under den 3-årige uddannelse.


Der evalueres på det praktisk-faglige område. For det meste er eleven på et værksted i en måned og ved månedens afslutning er det faglærer og kommunikationsmedarbejder, der sammen med eleven evaluerer, hvordan det er gået.
Der evalueres i forhold til faglige færdigheder, sociale færdigheder, arbejdsidentitet, indlæring og sundhed.


I praktikker udenfor skolen evalueres  der løbende mundligt og skriftligt ved praktikkens ophør.


Der evalueres desuden på det personlige og sociale område, dels løbende dels forud for statusskrivelse.


Generelt samles alle evalueringer forud for statusskrivelser.


Alle evalueringer foregår i et samarbejde med eleven.