Kvalitetsarbejdet

Vort kvalitetsarbejde har til formål at sikre og udvikle kvaliteten af vort uddannelsestilbud, sådan at:

  • Eleverne opnår et højt læringsudbytte i kunnen, viden og ansvarlighed inden for deres fag
  • Eleverne udvikler sig mod størst mulig selvhjulpenhed i arbejde, hjem og fritid
  • Eleverne og medarbejdere trives godt
  • Skolen lever op til de berettigede forventninger og krav vore samarbejdspartnere og myndigheder stiller til os

Underpunkter tilknyttet kvalitetsarbejdet kan ses i blomsten herunder:

Kvalitetsarbejdet