Landbrugsassistent

Vi har et moderne landbrug, som drives af elever og faglærere i fællesskab. Vi har 140 ha jord, der drives økologisk med en moderne maskinpark, samt en besætning på 60 sortbrogede køer i løsstaldsdrift, 230 søer samt 15 heste.

Skolen tilbyder uddannelsen til landbrugsassistent og er godkendt efter lov om erhvervsuddannelser

Det er muligt for den enkelte elev at få indflydelse på egen uddannelse via forskellige valgfag.