Organisation

Ledelse af tilbuddet


Bestyrelsen for Havredal varetager den overordnede ledelse. Den daglige ledelse varetages af forstander i samarbejde med viceforstander.


Antal ansatte


På Havredal er ansat, hvad der svarer til 26 årsværk. Heraf er 8 ansat i flexjob. Medarbejderne er:
1 leder med pædagogisk og landbrugsfaglig baggrund.
1 viceforstander med pædagogisk og vejlederfaglig baggrund.
10 personer, der arbejder med boundervisning. Personerne har en uddannelsesmæssig baggrund som enten pædagog, lærer eller pædagogisk assistent. Der er en enkelt, der ikke er pædagogisk uddannet, men som har en del års erfaring i at arbejde med målgruppen.
12 personer med faglig uddannelse, der alle arbejder med den daglige, praktiske uddannelse (køkken, landbrug, værksted, gartner og rengøring). Alle medarbejdere er uddannet indenfor deres faglige felt.
2 personer med ansvar for det overordnede uddannelsesfaglige område (begge er universitetsuddannede).
2 personer med ansvar for statusskrivelser (1 socialrådgiver og en cand. mag i dansk, som også er pædagogisk assistent).
2 personer med ansvar for udslusning (1 lærer og en pædagog).
3 personer i IT-afdeling.


Der ud over er der i samarbejde med LOF ansat en dansk- og matematiklærer, og som en del af et fritidsprojekt, er der ansat en fritidskonsulent.


Alle medarbejdere har deltaget i kursusforløb med KRAP (kognitiv, ressourcefokuserende og anerkendende pædagogik).


Skolens bestyrelse

Jens Maibom Pedersen, formand
Bent Bjerregaard Mik kelsen, næstformand
Carsten Jensen
Peter Moesgaard
Anders Mejdahl
Bodil Vibe Rasmussen
Ole Schmidt


Bestyrelsen følger aktivt og engageret med i skolens arbejde gennem bestyrelsesmøder, temadage for bestyrelse og medarbejdere samt gennem elevforum.