Organisation

Ledelse af tilbuddet


Bestyrelsen for Havredal Praktiske Uddannelser varetager den overordnede ledelse. Den daglige ledelse varetages af forstander i samarbejde med viceforstander.

 

Skolens bestyrelse

Jens Maibom Pedersen, formand

(Forstander på Diakonhøjskolen, Aarhus)

 

Bent Bjerregaard Mikkelsen

(Chef for Region Midtjyllands indsats for erhvervsudvikling)

 

Carsten Jensen

(Tidl. konsulent i Landbrug og Fødevarer på Axelborg i København)

 

Peter Moesgaard

(Direktør på Jordbrugets Uddannelsescenter)

 

Jacob Lave

(Udviklingschef i Seges)

 

Bodil Vibe Rasmussen

(Tidl. sekretariatsleder i Landsforeningen Ligeværd)

 

Ole Schmidt

(Tandlæge, tidl. formand for Havredal gl. Skole)

 

Torben V. Lauridsen

(Sekretariatschef i Økologisk Landsforening)


Bestyrelsen følger aktivt og engageret med i skolens arbejde gennem bestyrelsesmøder, temadage for bestyrelse og medarbejdere samt gennem elevforum.