Pædagogisk grundlag

Havredal anvender anerkendende, ressourceorienteret og helhedsorienteret pædagogik såvel i forhold til den faglige som den bomæssige del.

Vi har en hverdag, der er præget af omsorg for den enkelte. For eksempel er der fokus på, om elever, der er syge, skal til læge, have speciel kost eller anden hjælp.

På skolen har vi en række traditioner i forhold til fødselsdage, som indebærer, at alle elever får et gavekort til en værdi af 200 kr., der hejses flag, og pågældende elev må bestemme menuen denne dag. Vi har derudover traditioner i forhold til jul, vi har årlig festival/høstfest samt gammel-elev-dag, hvor tidligere elever inviteres på besøg. Der arrangeres desuden ferie- og studieture samt deltagelse i diverse arrangementer med andre skoler, som vi samarbejder med.