Undervisningsmetoden

Undervisningen på Havredal tager udgangspunkt i ny mesterlære, situeret læring og ung til ung læring. Undervisningen foregår først og fremmest som praktisk læring på skolens værksteder og i staldene på små hold – typisk 4 – 5 elever samt i interne praktikker i samarbejde med lokale arbejdsgivere. 

Hver elev har tilknyttet en kontaktlærer, der som udgangspunkt varetager undervisning og støtte i forhold til trivsel, økonomi, fritid, personlige anliggender og sundhed. Kontaktlærer, bounderviser og pædagog samarbejder om boundervisningen for den enkelte unge. Det er pædagogisk uddannet personale, der har langt de fleste kontaktlæreropgaver typisk 6 – 7 elever hver. Desuden har de fleste faglærere hver 1 kontaktelev. Formålet med dette er blandt andet at sikre kontakten og forståelsen mellem de forskellige faggrupper og dermed skabe helhed i uddannelsen. Desuden bestræber vi os på at matche den enkelte elev med netop den kontaktlærer, vi vurderer, kan yde den bedste støtte. Overordnet har vi fokus på at have den enkelte elev i centrum.

Mål og delmål for boundervisning fastsættes i samarbejde med eleven og kommunen. Der afholdes mindst 4 statusmøder i løbet af uddannelsesperioden med deltagelse af den unge, repræsentanter fra skolen og kommunen samt evt. den unges forældre, hvis den unge ønsker det. Forud for mødet udfærdiges en statusbeskrivelse, som forholder sig til såvel den faglige som den pædagogiske del.