Den udfordrede elev og skolen

Inspiration og initiativ til denne udgivelse er en udløber af et satspuljestøttet projekt ”Unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder” (juli 2009 – juni 2013) bevilget til Havredal gl. Skole - i dag Havredal praktiske uddannelser.

”Den udfordrede elev og skolen” er et selvstændigt Inspirationshæfte, der via 15 forskellige scenarier giver et kvalificeret bidrag til arbejdet med den udfordrede elev i den inkluderende folkeskole.

Inspirationshæftet er finansieret med støtte fra Undervisningsministeriet, Helsefonden, Familien Hede Nielsens Fond og LauritzenFonden

PowerPoint: Den udfordrede elev og skolen Silkeborg 2015

Inspirationshæftet kan rekvireres hos:

Hent inspirationshæftet og se filmene herunder.

Elev Skole

Den udfordrede elev og skolen

 Det Uorganiserede Barn

Det uorganiserede barn

 Den Tavse Elev

Den tavse elev