Have og Anlæg

En socialøkonomisk virksomhed

Havredal Have og Anlæg er opstået, ved at uddannelsesinstitutionen Havredal har brug for en praktik, som er i tæt nærhed til skolens personale, men hvor eleverne alligevel kommer tættere på virkeligheden.

Der vil på sigt også blive ansat unge i firmaet, med særlige og sociale udfordringer.

Når man benytter Havredal Have og Anlæg skal man være opmærksom på, at arbejdet kan foregå i et langsommere tempo end sædvanligt, fordi uddannelsen integreres i arbejdsprocessen, men slut resultalt vil være det samme som andre anlæg virksomheder.

Ved at anvende Havredal Have og Anlæg benyttes arbejdskraft inden for det rummelige arbejdsmarked.

Havredal er et samlet helhedsorienteret uddannelsessted for unge med særlige behov i alderen 16-25 år. De unge kan have boglige og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Skolen har tre uddannelseslinjer – gartner assistent, ejendomsmedhjælper eller landbrugsassistent.

Undervisningen foregår primært efter mesterlære princippet.

Hent folder om Havredal Have og Anlæg her ved at klikke på billedet

Folder2015

 Følg med på vores facebook gruppe: Havredal Grønsager