Links

Jysk Børneforsorg/Fredehjem
www.jyskborneforsorg.dk 

Ligeværd Viborg
www.ligevaerdviborg.dk/

Landsforeningen Ligeværd
www.ligevaerd.dk

Danske Landbrugsskoler
www.danske-landbrugsskoler.dk

Idræt tilbage på landet
www.itlandet.dk/